Tecto Arhitectura | ABOUT US

ABOUT US

TECTO CONCEPT design

TECTO CONCEPT SEEKS THROUGH ITS DESIGN TO FIND MEANINGFULNESS, RECEPTIVNESS TO INNOVATION AND AESTETHIC EXPRESSION. THROUGH IN-DEPTH STUDIES OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE, TECTO PUSHES THE LIMITS TO THE MOST INSPIRING, INTRIGUING AND INNOVATIVE CONCEPTS. GOOD ARCHITECTURE DOESN`T JUST FULFILL PRACTICAL NEEDS BUT EXCEEDS THEM BY CAPTIVATING THE USERS AND ENGAGING THEIR IMAGINATION.

TECTO Concept se referă la căutarea continuă, prin metode specifice, a unei arhitecturi semnificative, deschisă către inovație și echilibrată ca expresie artistică. Prin studiu permanent, ne propunem să depășim limitele convenționale penmtru a defini concepte creative, care să provoace și să inspire în permanență. Arhitectura de calitate nu răspunde doar rezolvării aspectelor practice-utilitare, ci le depășește pentru a-și captiva utilizatorii și a le provoca imaginația.

TECTO GREEN design

TECTO GREEN WORKS AT THE INTERSECTION BETWEEN RESEARCH AND PRACTICE. WE SEEK TO DEMONSTRATE THAT SUSTAINABLE MATERIALS AND TECHNOLOGIES HAVE A LEGITIMATE AND NECESSARY ROLE WITHIN ARCHITECTURE. THEY DO NOT HAVE TO BE ASSOCIATED WITH COMPROMISING AESTHETICAL VALUES; ON THE CONTRARY, THEY CAN ENRICH THE ARCHITECTURE BY CREATING HEALTHY AND DYNAMIC BUILDINGS. TECTO`S GREEN CONCEPT CHALLENGES TRADITIONAL THINKING BY STUDYING, REFINING AND IMPLEMENTING NEW MATERIALS AND TECHNOLOGIES INTO PROJECTS.
AS PART OF OUR SUSTAINABLE DEVELOPMENT WORK, TECTO TEAM HAS BEEN CERTIFIED PASSIVE HOUSE DESIGNER IN ACCORDANCE WITH THE PASSIVE HOUSE STANDARDS FORMULATED BY THE GERMAN PASSIVE HOUSE INSTITUTE IN DARMSTADT. THIS WAY, WE OFFER COMPETENT CONSULTANCY IN DESIGN, CALCULATION AND CONSTRUCTION OF PASSIVE HOUSES OR BUILDINGS WITH LOW ENERGY CONSUMPTION, WITH HEALTHY AND COMFORTABLE INDOOR CLIMATE ALL YEAR ROUND.

TECTO Green se poziționează la granița dintre cercetare teoretică și aplicabilitate practică. Căutăm să demonstrăm rolul legitim pe care îl au materialele și tehnologiile durabile în arhitectura actuală. Considerăm că acestea nu trebuie asociate cu o încorsetare a valorilor estice ci, dimpotrivă, cu o metodă de a îmbogăți experiența arhitecturală prin crearea de clădirii sănătoase și dinamice. Conceptele promovate de Tecto Green provoacă modul tradițional de abordare a procesului de proiectare, prin rafinarea metodelor utilizate și implementarea de noi materiale. Ca parte a activității susținute în domeniul arhitecturii sustenabile, echipa Tecto a fost certificată Passive House Designer de către German Passive House Institute din Darmstadt. Suntem specializați pentru activități de consultanță, proiectare și construire de clădiri realizate în standard pasiv sau cu consum de energie redus, care să ofere utilizatorilor un mediu de locuit sănătos și confortabil pe tot parcursul anului.

TECTO DETAIL design

TECTO DETAIL IS SPECIALIZED IN DESIGN OF COMPONENTS AND DETAILS, IN ORDER TO IDENTIFY, RETHINK AND REFINE ANY ELEMENT THAT DOESN`T ACHIEVE THE HIGHEST POSSIBLE ARCHITECTURAL QUALITY. FROM INDIVIDUAL DETAIL TO OVERALL SYSTEMS, OUR AIM IS TO OPTIMIZE FORM AND STRUCTURE. WE FOCUS ON BUILDING WITH APPROPRIATE METHODS AND SUSTAINABLE TECHNOLOGIES IN ORDER TO HAVE THE BEST POSSIBLE RESULT, NO MATTER THE SCALE OR FUNCTION.
WE STRONGLY BELIEVE THAT MEANINGFUL, WELL-SOLVED DETAILS ARE THE ONES THAT SHAPE AN ARCHITECTURE WORTH LIVING IN.

TECTO Detail se referă la proiectarea detaliilor și părților tehnice specifice, cu scopul de a identifica, regândi și rafina fiecare element din procesul de construcție care nu atinge încă cea mai rafinată formă posibilă. Scopul nostrum este optimizarea formei și structurii, de la sisteme complexe la detalii personalizate. Ne concentrăm pe construirea cu mijloace adecvate și tehnologii sustenabile pentru a obține cel mai bun rezultat, indiferent de scara sau programul obiectului. Credem că detaliile atent rezolvate și investite cu semnificație sunt cele care dau naștere unei Arhitecturi care merită a fi locuită.

TECTO CONCEPT design

TECTO CONCEPT SEEKS THROUGH ITS DESIGN TO FIND MEANINGFULNESS, RECEPTIVNESS TO INNOVATION AND AESTETHIC EXPRESSION. THROUGH IN-DEPTH STUDIES OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE, TECTO PUSHES THE LIMITS TO THE MOST INSPIRING, INTRIGUING AND INNOVATIVE CONCEPTS. GOOD ARCHITECTURE DOESN`T JUST FULFILL PRACTICAL NEEDS BUT EXCEEDS THEM BY CAPTIVATING THE USERS AND ENGAGING THEIR IMAGINATION.

TECTO Concept se referă la căutarea continuă, prin metode specifice, a unei arhitecturi semnificative, deschisă către inovație și echilibrată ca expresie artistică. Prin studiu permanent, ne propunem să depășim limitele convenționale penmtru a defini concepte creative, care să provoace și să inspire în permanență. Arhitectura de calitate nu răspunde doar rezolvării aspectelor practice-utilitare, ci le depășește pentru a-și captiva utilizatorii și a le provoca imaginația.

TECTO GREEN design

TECTO GREEN WORKS AT THE INTERSECTION BETWEEN RESEARCH AND PRACTICE. WE SEEK TO DEMONSTRATE THAT SUSTAINABLE MATERIALS AND TECHNOLOGIES HAVE A LEGITIMATE AND NECESSARY ROLE WITHIN ARCHITECTURE. THEY DO NOT HAVE TO BE ASSOCIATED WITH COMPROMISING AESTHETICAL VALUES; ON THE CONTRARY, THEY CAN ENRICH THE ARCHITECTURE BY CREATING HEALTHY AND DYNAMIC BUILDINGS. TECTO`S GREEN CONCEPT CHALLENGES TRADITIONAL THINKING BY STUDYING, REFINING AND IMPLEMENTING NEW MATERIALS AND TECHNOLOGIES INTO PROJECTS.
AS PART OF OUR SUSTAINABLE DEVELOPMENT WORK, TECTO TEAM HAS BEEN CERTIFIED PASSIVE HOUSE DESIGNER IN ACCORDANCE WITH THE PASSIVE HOUSE STANDARDS FORMULATED BY THE GERMAN PASSIVE HOUSE INSTITUTE IN DARMSTADT. THIS WAY, WE OFFER COMPETENT CONSULTANCY IN DESIGN, CALCULATION AND CONSTRUCTION OF PASSIVE HOUSES OR BUILDINGS WITH LOW ENERGY CONSUMPTION, WITH HEALTHY AND COMFORTABLE INDOOR CLIMATE ALL YEAR ROUND.

TECTO Green se poziționează la granița dintre cercetare teoretică și aplicabilitate practică. Căutăm să demonstrăm rolul legitim pe care îl au materialele și tehnologiile durabile în arhitectura actuală. Considerăm că acestea nu trebuie asociate cu o încorsetare a valorilor estice ci, dimpotrivă, cu o metodă de a îmbogăți experiența arhitecturală prin crearea de clădirii sănătoase și dinamice. Conceptele promovate de Tecto Green provoacă modul tradițional de abordare a procesului de proiectare, prin rafinarea metodelor utilizate și implementarea de noi materiale. Ca parte a activității susținute în domeniul arhitecturii sustenabile, echipa Tecto a fost certificată Passive House Designer de către German Passive House Institute din Darmstadt. Suntem specializați pentru activități de consultanță, proiectare și construire de clădiri realizate în standard pasiv sau cu consum de energie redus, care să ofere utilizatorilor un mediu de locuit sănătos și confortabil pe tot parcursul anului.

TECTO DETAIL design

TECTO DETAIL IS SPECIALIZED IN DESIGN OF COMPONENTS AND DETAILS, IN ORDER TO IDENTIFY, RETHINK AND REFINE ANY ELEMENT THAT DOESN`T ACHIEVE THE HIGHEST POSSIBLE ARCHITECTURAL QUALITY. FROM INDIVIDUAL DETAIL TO OVERALL SYSTEMS, OUR AIM IS TO OPTIMIZE FORM AND STRUCTURE. WE FOCUS ON BUILDING WITH APPROPRIATE METHODS AND SUSTAINABLE TECHNOLOGIES IN ORDER TO HAVE THE BEST POSSIBLE RESULT, NO MATTER THE SCALE OR FUNCTION.
WE STRONGLY BELIEVE THAT MEANINGFUL, WELL-SOLVED DETAILS ARE THE ONES THAT SHAPE AN ARCHITECTURE WORTH LIVING IN.

TECTO Detail se referă la proiectarea detaliilor și părților tehnice specifice, cu scopul de a identifica, regândi și rafina fiecare element din procesul de construcție care nu atinge încă cea mai rafinată formă posibilă. Scopul nostrum este optimizarea formei și structurii, de la sisteme complexe la detalii personalizate. Ne concentrăm pe construirea cu mijloace adecvate și tehnologii sustenabile pentru a obține cel mai bun rezultat, indiferent de scara sau programul obiectului. Credem că detaliile atent rezolvate și investite cu semnificație sunt cele care dau naștere unei Arhitecturi care merită a fi locuită.