Tecto Arhitectura | LR SUSTAINABLE HOUSE

LR SUSTAINABLE HOUSE

TYPE: SINGLE FAMILY HOUSE / tip: casă unifamilială
CLIENT: PRIVATE / beneficiar: privat
LOCATION: BUZAU COUNTY, ROMANIA / locatie: jud. buzău, românia
AREA: 2640 SQM / suprafaţa: 2640 mp
YEAR: 2012 / an: 2012

THIS SINGLE FAMILY HOUSE EMBODIES OUR EFFORTS OF SEEKING A SUSTAINABLE CONCEPT AND DESIGN. THE PROJECT EXPLORES SIMULTANEOUSLY MULTIPLE WAYS OF REDUCING CONSUMPTION OF RAW MATERIALS AND ENERGY, BOTH DURING THE BUILD AND DURING OPERATION.

DESIGN PRINCIPLES – FORM FOLLOWS ENERGY

FORM AND BUILDING ORIENTATION. ARE DESIGNED IN ORDER TO MAXIMISE THE USE OF NATURAL DAYLIGHT AND SOUTH ORIENTATION. TO ACHIEVE THIS, THE CHOSEN SPECIFIC SITE FOR IMPLEMENTING THE VOLUME WAS ON THE UPPER PART OF THE PROPERTY, WITH GREAT VIEWS OVER THE ENTIRE FOREST, AND THE PLAIN BELOW.

USE OF LARGE SOUTH FACING WINDOWS AND CURTAIN WALLS ALLOW SOLAR GAINS IN WINTER-TIME AND HEAT STORAGE IN THERMAL MASS FLOORS AND WALLS AND REDUCED NORTH FACING WINDOWS SIZE CONTROL HEAT LOSS.
MINIMUM IMPACT OVER THE SITE. TRYING NOT TO MODIFY/CUT IN THE TERRAIN CURVES, LEAVING EVERYTHING AS NATURAL AS WE CAN AND KEEPING THE FAVORABLE ORIENTATION ALSO, THE LONG AND MASSIVE VOLUME HAD TO BE CUT OUT IN 3 MAJOR AREAS. THE 2 LATERAL WINGS ARE SLIGHTLY ROTATED FROM THE CENTRAL WING AXE AND DETACHED, YET IN THE SAME TIME CONNECTED TO THE LATTER BY 2 STONE TOWERS THAT MARK THE ROTATION. ALSO THE INSIDE-OUTSIDE TRANSITION IS VERY SUBTLE, ACHIEVED MOSTLY THROUGH SMALL STONE OR WOOD TERRACES OR EVEN DIRECTLY TO THE GRASS.
DURABILITY. THE USE OF RAW MATERIALS OF NATURAL ORIGIN, UNPROCESSED, THAT HAVE A VERY LONG USE AND POST-USE, REUSE AND RECYCLING LIFE AND LOW EMBODIED-ENERGY IN MANUFACTURING PROVIDES DURABILITY AND A LOW CARBON FOOTPRINT (WOOD STRUCTURE, LOG WALLS, WOOD SIDING, ALUMINUM FRAMES, NATURAL STONE, GRAVEL, CELLULOSE AND WOOD-BASED INSULATIONS)
CONTRASTING TECTONICS. BY USING BOTH DIFFERENT AND CONTRASTING MATERIALS (WIDE GLAZING SURFACES, SLENDER GLUE-LAMINATED TIMBER STRUCTURE OPPOSITE TO MASSIVE, HEIGHT AND HEAVY LOG WALLS AND STONE TOWERS) THE OPTIMUM RATIO BETWEEN LIGHTNESS-HEAVINESS IS ACHIEVED. THE SPACE EXPERIENCED FROM THE INSIDE APPEARS LIGHTWEIGHT AND WIDE OPEN, TRYING TO BRING THE NATURE INSIDE, WHILE FROM THE OUTSIDE IT APPEARS SOLID AND STEADY, GROUND-BOUNDED, AS IF IT WAS RAISED FROM THE NATURE.


Locuinţa unifamilială reprezintă o formă de concretizare a eforturilor de a căuta sustenabilitatea încă din faza de proiectare. Proiectul explorează simultan multiple modalităţi de reducere a consumului de materii prime şi energie, atât în timpul edificării cât şi în perioada exploatării.
Forma şi orientarea construcţiei. Sunt gândite astfel încât să maximizeze aporturile iluminării naturale şi orientării sudice. Pentru a obţine aceasta, amplasamentul ales pentru implementarea construcţiei a fost în zona cea mai înaltă a proprietăţii, care conferă simultan privelişti deosebite asupra întregii păduri şi a peisajului ce se desfăşoară mai jos.
Utilizarea suprafeţelor generoase vitrate orientate spre Sud permite aporturi solare şi acumulare în masa termică a planşeelor şi pereţilor pe timpul iernii, în timp ce minimizarea vitrajelor spre Nord permite controlul pierderilor de căldură.
Impact minim asupra mediului de inserţie şi al sitului. Din dorinţa de a nu modifica curbele de nivel ale terenului, de a păstra situl cât mai natural şi a minimiza impactul asupra acestuia, menţinând, în acelaşi timp, orientarea favorabilă a zonelor de locuit, volumul lung şi masiv a fost divizat în trei zone majore. Cele două corpuri laterale sunt uşor rotite faţă de axa corpului central şi detaşate, dar în acelaşi timp unite prin două turnuri din piatră care marchează şi subliniază rotaţia. De asemenea, tranziţia spaţiu interior-exterior este subtilă, fiind rezolvată în mare parte prin mici terase din piatră sau lemn aflate la nivelul terenului, sau direct pe iarbă.
Durabilitate. Utilizarea preponderentă a materialelor brute, neprelucrate, de origine naturală, care au o durată lungă de viaţă, postutilizare, reutilizare şi reciclare precum şi gradul scăzut de energie încorporată prin procesul de producţie asigură durabilitatea şi amprenta redusă de carbon (structura de lemn, pereţi buşteni, lambriu lemn, tâmplărie din aluminiu, piatră naturală, pietriş şi izolaţii pe bază de celuloză şi fibre presate din lemn).
Contrastul tectonicii. Folosirea diferitelor tipuri de materiale, contrastante prin natura lor (mari suprafeţe vitrate, structură uşoară şi zveltă din lemn stratificat în opoziţie cu pereţii din buşteni înalţi şi masivi şi turnurile din piatră) oferă un raport optim între zvelteţe şi masivitate. Spaţiul, experimentat din interior este uşor, deschis, permeabil, în timp ce privit din exterior apare solid, stabil, puternic ancorat în pământ, ca şi cum ar fi ridicat direct din natură.