Tecto Arhitectura | BAB MOUNTAIN HOUSE

BAB MOUNTAIN HOUSE

 TYPE: VACATION HOUSE / tip: locuinta de vacanta

CLIENT: PRIVATE / beneficiar: privat

LOCATION: SUCEVITA, ROMANIA / locatie: sucevita, romania

AREA: 350 SQM / suprafata: 350 mp

YEAR: 2008 / an: 2008


THE HOUSE HAS BEEN DESIGNED AND BUILT TO MAINTAIN LOW ENERGY CONSUMPTION IN THE HARSH CLIMATE CONDITIONS OF NORTHERN ROMANIA (SUCEVIŢA, JUD. SUCEAVA).

IN ORDER TO REDUCE THE OPERATING COSTS, LOWER THE CONSUMPTION AND ACHIEVE A BETTER MANAGEMENT OF RESOURCES FOR THIS HOUSE, THAT ISN’T INHABITED ALL THE SEASONS, WE CHOSE TO ADOPT A CONSTRUCTION SYSTEM THAT IS BASED ON PREFABRICATED WOODEN PANELS, VERY WELL SEALED AND INSULATED, WITH A FAVORABLE SOUTH ORIENTATION FOR THE DAY AREAS WITH WIDE OPENINGS, WOODEN TRIPLE GLAZED WINDOWS AND MOBILE SHUTTERS.

THE ENERGETIC SYSTEM CONSISTS OF A COMPLETELY  AUTOMATIC PELLETS BOILER  WITH FEED BUNKER AND HEAT STORAGE TANK (1000L), RADIANT FLOOR HEATING SYSTEM, POWER SYSTEM AUTOMATION AND CONTROL OF ENERGY RESOURCES. MAXIMUM CONSUMPTION: 1 TON OF PELLETS / WINTER MONTH (TEMPERATURE CONDITIONS: MAXIMUM -5 ° C, MINIMUM -20 ° C, WITH AN AVERAGE OF 4 INHABITANTS).


Locuinţa a fost proiectată și construită pentru a atinge un consum redus de energie, în condiţiile climatice din nordul României (Suceviţa, jud. Suceava).

Pentru a reduce cât mai mult costurile în exploatare precum şi pentru a gestiona foarte bine consumurile în condiţiile unei ocupaţii sezoniere, s-a optat pentru un sistem constructiv din panouri prefabricate din lemn, anvelopă foarte bine izolată şi etanşeizată, orientare favorabilă Sud pentru zonele de zi şi suprafeţele mari vitrate, tâmplărie din lemn cu vitraj triplu şi elemente mobile de umbrire.

Sistemul energetic este compus din centrală cu combustibil peleți, total automatizată, cu buncăr de alimentare, rezervor stocator de energie în straturi (1000 l), sistem de încălzire radiantă în pardoseală, Sistem centralizat de automatizare și control al resurselor energetice. Consum maxim: 1 tonă de peleți/lună de iarnă (condiţii de temperatură maxima -5° C, minima -20° C, condiţii de ocupare medie 4 persoane)