Tecto Arhitectura | GERALD`S WINTERGARDEN RESTAURANT

GERALD`S WINTERGARDEN RESTAURANT


TYPE: RESTAURANT HOTEL`S EXTENSION/ tip: extinderea hotelului cu restaurant

CLIENT: GERALD`S HOTEL / beneficiar: hotel gerald`s

LOCATION: RADAUTI, ROMANIA / locaţie: rădăuţi, românia

AREA: 200 SQM / suprafaţa: 200 mp

YEAR: 2013 / an: 2013


DESIGN THEME WAS TO CREATE A SPACE THAT MAY BALANCE THE EXISTING EXTREMELY RIGOROUS AND FORMAL RESTAURANT. WE WANTED A DYNAMIC, BRIGHT PLACE, THAT WILL BE EASY TO SPOT IN CITY LANDSCAPE. ALSO THE SPACEHAD TO BECOME WITHOUT ANY MAJOR CHANGES EITHER A SOBER BACKGROUND FOR A BUSINESS DINNER, A NEUTRAL FRAMEWORK FOR AN ARTISTIC ACT OR A TENSE BACKGROUND FOR A CONCERT.

THE DATA WERE RELATIVELY SIMPLE: MINIMALSHAPE AND REDUCED IMPACT ON THE SITE, GREEN ROOF, LARGE SLIDING WINDOWS. OUR RESPONSE WAS TO DESIGN A MINIMALIST SPACE THAT RECEIVES ALMOST TOTAL TRANSPARENCY AND RELIES ON THE RECURRENT USE OF WOOD TEXTURES IN ORDER TO PERSONALIZE THE SPACE. THE INTERIOR IS PERSONALIZED BY THE GAME BETWEEN LIGHT / DARK / SHADOWCREATED BY THE SKYLIGHTS FROM THE ROOF AND THE LIGHTING CONCEALED IN WOODEN BEAMS CEILINGS. TEXTILE SCREENS, MANUALLY PRINTED, BECOME INTERNAL SPACE`S LIMITS, GENERATING CUSTOMIZED SUBSPACES, DEPENDING ON THE NEED FOR PRIVACY/SOCIALIZATION OF EACH VISITOR. THE DYNAMISM OF THE SPACE IS ASSURED BY COLORFUL FURNITURE THAT IS PERIODICALLY REORGANIZED IN DIFFERENT PATTERNS.

Tema de proiectare a fost realizarea unui spaţiu care să contrabalanseze rigoarea restaurantului existent şi aspectul extrem de riguros oficial al acestuia. S-a dorit un spaţiu dinamic, luminos, uşor de reperat în peisajul oraşului, care să poată deveni cu uşurinţă fie un background sobru pentru un dineu festiv, fie un cadru neutru pentru o piesă de teatru sau un fundal tensionat pentru un concert.

Datele de proiectare erau relativ frugale: formă cu impact minim asupra sitului, acoperiş plantat şi spaţii vitrate ample. Răspunsul nostru a constat în conceperea unui spaţiu minimalist, care primeşte o transparenţă parietală aproape totală şi care mizează pe utilizarea recurentă a texturilor de lemn pentru a personaliza spațiul.

Interiorul este personalizat de jocul lumină/obscur/umbră creat de luminatoarele din acoperiş şi corpurile de iluminat disimulate în tavanul din grinzi de lemn. Ecranele textile, imprimate manual, devin limitelele interne ale spaţiului, generând subspaţii personalizate în funcţie de nevoia de intimitate/socializare a fiecărui vizitator. Accentul de dinamism îl asigură mobilierul viu colorat care este reorganizat periodic în diferite configuraţii.


Exhibitions: Bucharest Architecture Annual 2012/ Expoziţii: Anuala de arhitectură Bucureşti 2012

http://www.anuala.ro/proiecte/2014/arhitectura-social-culturale/aa18/