Tecto Arhitectura | LR HOUSE REFURBISHMENT

LR HOUSE REFURBISHMENT

TYPE: INTERIOR AND EXTERIOR RENOVATION / tip: reabilitare interior şi exterior

CLIENT: PRIVATE / beneficiar: privat

LOCATION: BUCHAREST / locaţie: bucureşti

AREA: 1100 SQM / suprafaţa: 1100 mp

YEAR: 2011 / an: 2011


ON A QUIET STREET IN THE CENTER OF THE TOWN, LIES AN OLD HOUSE MADE IN AN ECLECTIC STYLE,  MORE THAN A HUNDRED YEARS AGO. EVEN THOUGH IT WAS PERMANENTLY INHABITED, IT SUFFERED A  LOT OF INTERIOR DAMAGES DUE TO THE BAD SHAPE OF THE ROOF AND OF THE OLD WINDOWS.

INTERVENTIONS AIMED AT REHABILITATION OF BOTH INTERIOR AND EXTERIOR OF THE BUILDING IN ORDER TO OBTAIN A BETTER COMFORT IN USE. THE DESIGN PROCESS INSISTED ON THE RECOVERY OF VALUABLE  ELEMENTS OF EXISTING ARCHITECTURE AND THE USE OF UNIQUE FURNISHINGS. SPECIAL ATTENTION WAS PAID TO USE NATURAL LIGHT AS A VIBRATING TOUCH FOR THE ELEGANT INTERIORS. THE INTERVENTION  FOCUSED ON THE REHABILITATION OF THE WINTER- GARDEN AND THE SKYLIGHT OF THE LIVING ROOM,  RECOVERING/RESTORING ORIGINAL WOOD CARPENTRY AND ACHIEVING WIDER OPENINGS FOR EXISTING  ROOF WINDOWS AND DORMERS.

THE THERMAL REHABILITATION OF THE ROOF WAS  MADE USING ONLY NATURAL/RECYCLED INSULATION MATERIALS (WOOD FIBER INSULATION BOARDS, LOOSE CELLULOSE, ADAPTATIVE LATEX MEMBRANE) IN  ORDER TO HAVE A LOW IMPACT ON THE STRONG  PRESENCE OF THE ORIGINAL ELEMENTS OF THE ROOF, GIVING SIMULTANEOUSLY A HIGH THERMAL AND  SOUND PROTECTION. THE USE OF TITANIUM-ZINC  ROOF COATING INSTEAD OF THE DIFFERENT TYPES OF TILES AND METAL SHEETS ADDED DURING THE YEARS PROVIDES FAST AND PROVIDED A GENERAL ELEGANT APPEARANCE. A RECURRENT THEME FOR THE BASIC CONCEPTUAL APPROACH WAS RECYCLING/REUSING  AS MUCH AS POSSIBLE THE EXISTING ELEMENTS IN  ORDER TO OBTAIN A GOOD TYPE OF REHABILITATION. THE THEME OF ARCHITECTURE AS A RESOURCE  FAVORED A CONSTANT GROWTH OF THE PROJECT,  INFLUENCED BY THE PRINCIPLES OF SUSTAINABLE  ARCHITECTURE.


Pe o stradă liniştită din centrul oraşului, se află o casă veche, făcută în stil eclectic, veche de mai bine de o sută de ani. Chiar dacă a fost locuită permanent, clădirea a suferit o mulţime de daune interioare datorate mai ales avariilor de la nivelul acoperişului şi tâmplăriei.

Intervenţiile au urmărit reabilitarea interioară şi exterioară a imobilului cu scopul obţinerii gradului de confort în exploatare pe care îl doreau beneficiarii. S-a urmărit personalizarea camerelor de locuit prin recuperarea elementelor valoroase ale arhitecturii existente şi utilizarea de mobilier unicat. O atenţie deosebită a fost acordată utilizării luminii naturale ca element de vibrare a spaţialităţii elegante a locuinţei, concretizată în reabilitarea serei şi a luminatorului camerei de zi, a tâmplăriei originale de lemn şi realizarea unor deshideri mai ample la interior în cazul ferestrelor de mansardă şi a lucarnelor.

Reablilitarea termică a acoperişului a fost realizată utilizând numai materiale de izolaţie naturale sau reciclate (plăci termoizolante din fibră de lemn, fulgi de celuloză, membrane pe bază de latex) pentru a nu împieta prezenţa puternică a elementelor originale ale acoperişului, obţinând simultan performanţe termice şi acustice deosebite, iar utilizarea învelitorii din titan-zinc conferă fast şi prestanţă aspectului general.

Tema recurentă a demersului a fost reciclarea/reutilizarea, cultivată coerent pe tot parcursul proiectului, în deplin acord cu principiile arhitecturii durabile, glosând pe tema recurenţă a arhitecturii ca resursă.


Exhibitions: Bucharest Architecture Annual 2012/ Expoziţii: Anuala de arhitectură Bucureşti 2012

http://www.anuala.ro/proiecte/2012/restaurari/r04/