Tecto Arhitectura | PASSIVE HOUSE CHE

PASSIVE HOUSE CHE

TYPE: SINGLE FAMILY HOUSE / tip: casa unifamiliala

CLIENT: PRIVATE / beneficiar: privat

LOCATION: SUCEAVA, ROMANIA / locatie: suceava, romania

AREA: 250 SQM / suprafata: 250 mp

YEAR: 2014 / an: 2014


THE CHALLANGE WAS TO CREATE A SIMPLE, SUSTAINABLE, TWO-STOREY UNIT THAT WOULD FIT INTO A SPECIAL SITE: A MATURE FOREST INSIDE  A NORTHERN ROMANIAN CITY.

HOUSE CHE SUBTLY RISES AROUND THE INNER COURTYARD IN A MESMERIZING NATURAL ENVIRONMENT WITH WHOM THE BUILDING COMMUNICATES THROUGH WIDE OPENINGS AND VARIOUS INNER-OUT PASSAGES.

THE MAIN ELEMENT OF THE DESIGN IS THE FULLY GLAZED CORE. IT IS THE CENTRAL DIVISION WHICH ACCOMODATES STAIR, HALLWAYS, AND RECREATIONAL ZONE, SPACES WHERE ONE CAN FEEL OUTSIDE ALTHOUGH INSIDE. THEREFORE, EVERY SPACE IN THE HOUSE, EITHER EXPERIENCED IN MOTION OR STATIC IS AN INTERIOR SPACE FULLY DEPENDANT ON NATURE AND INFLUENCED BY IT.

THE GROUND FLOOR FEATURES A TOTAL OPEN SPACE, WITHOUT DOORS EXCEPT TOILET AND TECHNIC ROOM, THAT EXPANDES ALSO ON THE UPPER FLOOR.

THE HOUSE WAS DESIGNED AND BUILT TO REACH THE PASSIVE HOUSE STANDARD IN THE HARSH CLIMATE CONDITIONS OF NORTHERN ROMANIA (SUCEAVA) AND IS IN THE PASSIVE EVALUATION PROCESS. THE ESTIMATED ENERGY DEMANDED FOR HEATING AND HOT WATER IS LOWER THAN 14 KWH/SQM/YEAR (ACCORDING TO PRELIMINARY PHPP CALCULATIONS).

THE MAIN PRINCIPLES AND GOALS OF SUSTAINABILITY AND ENERGY EFFICIENCY ARE PURSUED BY THE USE OF WOODEN STRUCTURES, ALL NATURAL INSULATION MATERIALS, GREEN ROOF, HIGH PERFORMANCE WINDOWS AND THE ENCOMPASSMENT OF A RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM FOR HEATING AND ELECTRICITY SUPPLY.

THE NATURAL DAY FACTOR IS FOUR TIMES BIGGER THAN THE USUAL AMOUNT WHILE THE GENEROUS GLAZED SURFACES ALSO INCREASE THE SOLAR PASSIVE ENERGY GAIN. THE ICONIC SHAPE OF THE ROOF MAXIMIZES THE SOLAR INPUT USED FOR HEATING, OFFERING IN THE MEANWHILE A CONTEMPORARY DYNAMIC EXPRESSION.

TO MATCH THE SURROUNDINGS, EXTERIOR FINISHING IS MADE OUT OF NATURAL CEDAR SLATS THAT PRESERVE THEIR PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES EVEN IN THE NORTHERN CLIMATE. THE GREEN ROOF RECOVERS THE VEGETAL SURFACE DISPLACED FOR THE HOUSE CONSTRUCTION.

THE MINIMAL NEED FOR HEATING IS COVERED BY A GROUND/WATER POWER HEAT PUMP. PHOTOVOLTAIC PANELS WILL BE INSTALLED ON THE ROOF AT A LATER STAGE IN ORDER TO PROVIDE THE ELECTRIC ENERGY NECESSARY FOR VITAL CONSUMPTION AND DOMESTIC HOT WATER IS OBTAINED THROUGH SOLAR THERMAL COLLECTORS AND A HEAT BUFFER TANK.

Conceptul de design a fost acela de a proiecta o locuinţă sustenabilă simplă, cu două niveluri care să se integreze într-un amplasament special: o pădure matură din inima oraşului Suceava.

Clădirea se dezvoltă discret in jurul unei curti interioare acoperite, într-un cadru natural deosebit pe care nu il afectează, realizând un dialog cu acesta prin suprafeţe mari vitrate şi treceri subtile interior-exterior.

Elementul principal al designului este partea centrală complet vitrată care îmbracă scara, holurile şi zona de recreere. Acest miez de sticlă îmbogăţeşte percepţia spațiului exterior pentru cei aflaţi în interior. Fiecare spaţiu al casei , fie că este experimentat în mişcare sau static, beneficiază de o relaţie privilegiată cu natura.

Parterul este constituit dintr-un open space în care lipsesc cu desăvârşire compartimentările (exceptând toaleta si camera tehnică), iar acest spaţiu fluid se extinde şi către etajul superior.

Locuinţa a fost proiectată şi construită pentru a atinge standardul de casă pasivă în condiţiile climatice din nordul României (Suceava) si este în curs de certificare. Necesarul de energie pentru încălzire şi apă caldă maxim estimat: 14 kWh/mp/an (conform calcule PHPP).

Cladirea oferă un factor de lumină naturală de patru ori mai mare decât cerinţele curente, suprafeţele vitrate generoase având rolul de a aduce un procent ridicat de lumină naturală în interior şi de maximizare a câştigurilor de energie solară pasivă.

Forma iconică a acoperişului maximizează aportul solar utilizat pentru încălzire, eficienţa de lucru a panourilor solare integrate în invelitoare şi iluminatul natural al spaţiilor fiind determinantă şi în obţinerea unei volumetrii insolite, extrem de contemporane în ce priveşte  imaginea.

Finisajul exterior este realizat din şipci de lemn, termotratat pentru a-şi păstra proprietăţile fizico-chimice în climatul din nordul ţării, iar învelitoarea este realizată din strat vegetal, pentru a recupera suprafaţa de spaţiu verde dizlocuită prin construirea locuinţei.

Nevoia minimă de încălzire este asigurată de o pompă de căldură sol-apă. Panourile fotovoltaice care vor fi amplasate pe acoperiş vor furniza energia electrică necesara consumului vital al locuinţei, iar încălzirea apei calde menajere este realizată prin colectoare solare şi un rezervor stocator de energie în straturi.